درباره

هنوز هم مزه شیرین اولین زنگ sms واریزی بانک برای فروش اولین محصول سایتم هیچوقت یادم نمیره.

اولین فروش محصولم به قیمت ۱۹/۹۰۰ تومان بعد از پوکوندن ۶ تا وبسایت در عرض دوسال !!!!

در ۶ ماه بعد رسید به ۶۵ میلیون تومن و همینطور صعودی رفت بالا….

داستان همه تجربه هام  و زمین خوردنام  و موفقیت هام یکجا جمع شد و میسون پا گرفت.

بهت کمک میکنم که کسب و کار اینترنتی خودتو شروع کنی و بتونی توی ۶ ماه دهها میلیون تومان بدست بیاری….

اگه واقعا تشنه موفقیتی و حس میکنی هنوز یه کار ناتمام داری و باید هرجوری شده انجامش بدی ، حضورت اینجا اتفاقی نیست….